Situationsplan

SITUATIONSPLANEN

Klithusene kan anvendes både som sommerhus og helårsbolig.

Området er disponeret ud fra tanken om at skabe et attraktivt boligområde, der henvender sig til alle der ønsker at bo ’i naturen’ men samtidig have både by og kulturinstitutioner i gåafstand.

Landskabet og naturen har stor betydning for netop dette boligområde, hvor alle veje opleves som hyggelige ’boligveje’.

Fra indkørsel fra Søndergade, ankommer man til grusbelagte veje der naturligt sænker farten for de kørende.

Marehalmen, den lokale natur, er dominerende for området og skal forstærke oplevelsen af, at bo tæt ved vandet og de smukke klitlandskaber der er så dominerende ved Danmarks vestkyst og byen Løkken.